Jak kształcą szkoły dwujęzyczne?


Wielokulturowość to obecnie spora szansa, ale też wyzwanie, z którym mogą zmierzyć się już dzieci. Zdolność komunikowania się w więcej niż jednym języku od najmłodszych lat staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. W odpowiedzi na te potrzeby edukacyjne rośnie ilość szkół dwujęzycznych oraz osób zainteresowanych posłaniem do takich placówek swoich dzieci. Szukają oni jednak informacji o sposobie funkcjonowania szkoły dwujęzycznej. I choć zawsze zależy to indywidualnie od placówki, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje pomocne w podjęciu decyzji.

Szkoła dwujęzyczna – co to za placówka?

Szkoła dwujęzyczna to placówka edukacyjna, w której uczniowie uczą się przedmiotów w dwóch językach – zarówno w języku ojczystym, jak i w drugim języku. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją:

Edukacja bilingwalna (dwujęzyczna) odnosi się do sytuacji gdzie przedmiot niejęzykowy lub przedmiot szkolny nauczany jest przy użyciu dwóch języków – zazwyczaj są nimi język pierwszy i język drugi ucznia1.

Oznacza to codzienną, intensywną naukę języka obcego (zazwyczaj angielskiego, ale nie tylko) pod okiem doświadczonego native speakera. W ten sposób dzieci są naturalnie przygotowywane do przystąpienia do egzaminów międzynarodowych, a w życiu prywatnym – do nawiązywania relacji z rówieśnikami z różnych krajów, np. podczas wakacji zagranicznych.

Metody i program nauczania w szkole dwujęzycznej

Różne szkoły dwujęzyczne mają własne programy i metody nauczania. Wśród najlepszych technik aktywizujących są metody tworzenia i definiowania pojęć, hierarchizacji, ewaluacyjne, twórczego rozwiązywania problemów (burza mózgów, mapy mentalne), pracy we współpracy, Total Physical Response, Natural Approach, CLIL.

Korzyści edukacyjne dla dzieci

Badania dowodzą, że nauka dwóch języków może pobudzać rozwój poznawczy, poprawiać zdolności multitaskingu i zwiększać koncentrację. Warto wdrażać ją od początku edukacji szkolnej, nawet w żłobku czy przedszkolu. W szkole podstawowej uczniowie są często bardziej świadomi różnic kulturowych i potrafią lepiej funkcjonować w wielokulturowym środowisku. To szczególnie ważne w erze globalizacji, gdzie biegłość (mowa, pismo) w więcej niż jednym języku jest ogromnym atutem na rynku pracy.

Wyzwania w kształceniu dwujęzycznym

Choć metoda kształcenia dwujęzycznego ma niewątpliwe zalety, to nie jest też wolna od wyzwań. Przede wszystkim jest to zróżnicowany poziom językowy i konieczność indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Poza tym konieczność przyswojenia sporej ilości materiału, co na pewnym etapie może się okazać obciążeniem dla ucznia. Z drugiej jednak strony przyzwyczajony od najmłodszych lat do takiego stylu kształcenia, jest on lepiej zorganizowany i otwarty na wiedzę.

Szkolnictwo dwujęzyczne – kształcenie

Szkolnictwo dwujęzyczne oferuje wiele korzyści, nie tylko w zakresie biegłości językowej, ale także w rozwoju poznawczym i kulturowym uczniów. Chociaż są wyzwania, to inwestycja w edukację dwujęzyczną przynosi korzyści indywidualnym uczniom i społeczeństwom, w których żyją.

Artykuł sponsorowany

1 Źródło: M. Roda, Edukacja bilingwalna w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, [w:] H. Komorowska (red.) Nauczanie języków obcych. Polska a Europa.