Pozew o alimenty – jak go napisać?

Pozew o alimenty

Rozwiązanie małżeństwa lub zakończenie związku to trudny proces emocjonalnie, a często także prawnie. Jednym z najważniejszych aspektów są alimenty. Jak napisać pozew o alimenty? Oto przewodnik.

Kiedy warto wystąpić z pozwem o alimenty?

Wystąpienie z pozwem o alimenty to pierwszy krok do zabezpieczenia swojego dziecka finansowo. Gdy jeden z rodziców nie przyczynia się finansowo do utrzymania dziecka, drugi rodzic ma prawo wystąpić o alimenty.

Pozew ten chroni interesy dziecka. W Polsce każde dziecko ma prawo do utrzymania, a obowiązek ten spoczywa na obu rodzicach. Gdy jeden z nich nie dopełnia swojego obowiązku, sąd może na niego nałożyć obowiązek płacenia alimentów.

Warto też pamiętać, że alimenty mogą być przyznane nie tylko na rzecz dzieci, ale również byłego małżonka, jeśli ten nie jest w stanie sam się utrzymać.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotowanie pozwu o alimenty wymaga zgromadzenia pewnej liczby dokumentów. Zanim przystąpimy do pisania pozwu, warto przygotować:

 1. Dowody na to, że strona przeciwna nie przyczynia się do utrzymania dziecka – mogą to być np. wiadomości e-mail, SMS-y czy zeznania świadków.
 2. Dowody na wysokość swoich dochodów i wydatków – np. wyciągi z konta, zaświadczenia o zarobkach czy rachunki.
 3. Informacje o potrzebach dziecka – np. koszty związane z edukacją, opieką medyczną czy innymi wydatkami.

W jaki sposób napisać pozew o alimenty?

Pisanie pozwu o alimenty wymaga ścisłego przestrzegania pewnych form. Oto trzy kluczowe kroki:

 1. Nagłówek i wstęp – wskazujemy sąd, do którego kierujemy pozew, podajemy swoje dane oraz dane pozwanej osoby. We wstępie opisujemy w skrócie sytuację i uzasadniamy, dlaczego występujemy z pozwem.
 2. Uzasadnienie roszczenia – w tej części pozwu opisujemy dokładnie sytuację finansową, potrzeby dziecka i dowody na to, że druga strona nie przyczynia się do jego utrzymania. Wskazujemy, jaką kwotę alimentów chcielibyśmy uzyskać.
 3. Podsumowanie i wnioski – kończymy pozew podsumowaniem całej sytuacji i jasnym sformułowaniem wniosków. Wskazujemy, jaka kwota alimentów jest według nas adekwatna i jakie dowody przedstawiamy w sprawie.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Decydując się na podjęcie kroków prawnych, warto wiedzieć, gdzie skierować swój pozew.

 1. Sąd rejonowy – to właśnie do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej osoby, należy skierować pozew o alimenty.
 2. Złożenie pozwu – pozew składamy osobiście w kancelarii sądu, wysyłamy pocztą lub korzystając z platformy e-sądu.
 3. Opłata sądowa – za złożenie pozwu w sądzie pobierana jest opłata. Warto wcześniej dowiedzieć się, jaka jest jej wysokość i w jakiej formie można ją uregulować.

Co dalej po złożeniu pozwu?

Kiedy już złożymy pozew, cały proces dopiero się rozpoczyna.

 1. Rozprawa sądowa – sąd wyznaczy termin rozprawy, na której obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów. Warto przygotować się do niej odpowiednio, zbierając wszelkie niezbędne dokumenty i dowody.
 2. Decyzja sądu – po rozpatrzeniu sprawy sąd wyda wyrok. Może on przyznać alimenty w wysokości wskazanej przez powoda, ale też może określić inna kwotę lub nawet oddalić pozew.
 3. Apelacja – jeśli którakolwiek ze stron nie zgadza się z decyzją sądu, ma prawo wnieść apelację do sądu wyższej instancji.

 

Autor: Magda Pawlak