Niewykryte zaburzenia rytmu serca – czyli jak holter EKG może uratować życie


Zaburzenia rytmu serca to stan, który może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet do zgonu. Wielokrotnie objawy takich schorzeń nie są łatwo zauważalne ani przez pacjenta, ani przez lekarza. Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich metod diagnostycznych w celu wykrycia i leczenia arytmii serca. Jednym z kluczowych narzędzi, które może uratować życie, jest monitorowanie Holter EKG.

Czym jest holter EKG?

Holter EKG to niewielkie, przenośne urządzenie, które pacjent nosi na pasku lub zawiesza na szyi, umożliwiające ciągłe monitorowanie aktywności elektrycznej serca. Składa się z monitora, który gromadzi i zapisuje dane oraz zestawu elektrod, które są przyklejane do klatki piersiowej pacjenta. Elektrody rejestrują sygnały elektryczne generowane przez pracujące serce, a monitor analizuje te sygnały w celu identyfikacji wszelkich nieprawidłowości rytmu serca. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i zaprojektowane tak, aby pacjent mógł swobodnie poruszać się, wykonując codzienne czynności podczas monitorowania. To narzędzie jest niezwykle przydatne w diagnostyce różnych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które mogą być trudne do wykrycia podczas standardowego badania EKG.

Trudno wykrywalne zaburzenia rytmu serca

Niektóre zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków czy blok przedsionkowo-komorowy, mogą występować sporadycznie, przez krótkie okresy czasu lub tylko w określonych sytuacjach. Dlatego ich wykrycie na podstawie pojedynczego badania EKG może być problematyczne. Monitorowanie Holter EKG pozwala na długotrwałe i nieprzerwane obserwowanie pracy serca, co zwiększa szanse wykrycia nieprawidłowości.

Jak holter EKG może uratować życie?

Holter EKG pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń rytmu serca, nawet jeśli występują one rzadko lub w specyficznych sytuacjach. Dzięki temu lekarze mogą precyzyjnie dobrać odpowiednie leczenie farmakologiczne, a w przypadku konieczności zastosować wszczepienie rozrusznika serca lub kardiowerter-defibrylatora.

U pacjentów już leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca, Holter EKG może być wykorzystany do monitorowania skuteczności terapii. Dzięki temu lekarze mają możliwość szybkiej korekty leczenia, co zwiększa szanse na powodzenie terapii.

Holter EKG może wykryć nie tylko nietypowe, ale również niebezpieczne zaburzenia rytmu serca, takie jak złośliwy częstoskurcz komorowy czy nagłe zatrzymanie krążenia. Wczesne rozpoznanie tego typu stanów umożliwia natychmiastowe podjęcie działań medycznych, które mogą uratować życie pacjenta.

Monitorowanie Holter EKG może pomóc w identyfikacji czynników wyzwalających zaburzenia rytmu serca, takich jak stres, nadmierny wysiłek fizyczny czy spożywanie alkoholu. Dzięki temu pacjent i lekarz mogą opracować plan działań mający na celu unikanie takich sytuacji, co może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Holter EKG to niezastąpione narzędzie w diagnostyce trudno wykrywalnych zaburzeń rytmu serca. Długotrwałe monitorowanie pracy serca pozwala na wczesne wykrycie problemów, ocenę skuteczności leczenia oraz identyfikację czynników wyzwalających arytmie. Stosowanie Holter EKG może uratować życie, dlatego ważne jest, aby pacjenci i lekarze byli świadomi jego zalet oraz korzystali z niego w diagnostyce oraz monitorowaniu schorzeń serca.

 

Artykuł sponsorowany